Atenció afiliats: matrícula dels cursos a distància del mes de febrer


23 Gen, 2019

Dijous , dia 24/01/2019, a les 11 hores s'obrirà la matrícula dels cursos a distància del mes de febrer.

Recordau que per matricular-vos, heu de tenir un usuari i una contrasenya per poder accedir a l'aula virtual i fer el pagament.

CONSIDERACIONS A LLEGIR ABANS DE MATRICULAR-TE:

1. L´oferta de les formacions és mensual.

2. El curs és homologat per la Conselleria d´Educació i Universitat i totes les tasques s´entreguen al ponent del curs dintre del període establert, del 01/02/19 al 28/02/19.

3. La normativa vigent en relació al registre de la formació permanent del professorat no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Boib núm. 54, de 6 de maig de 2017) estableix que només es pot homologar un curs ON-LINE per persona cada mes, en canvi, sí es pot fer un curs on-line i un de presencial a la vegada. 

4. Si algú es matrícula a dos o més cursos a distància, ANPE ILLES BALEARS no retornarà el preu de les matrícules de demés.

5. Les tasques a entregar són l´aplicació didàctica, preguntes i l´enquesta del curs. Un curs no es donarà per superat si totes les tasques no són correctes i/o no estan fetes dintre de temps. NO s´admetran tasques fora del termini d'entrega.

Recordau que hi ha molts cursos però les PLACES SÓN LIMITADES i els cursos s'omplen en poc temps.

Per matricular-vos, accediu a l'aula virtual i clicau aquí