Mesa extraordinària de dimecres 14 de novembre


15 Nov, 2018

A la mesa sectorial convocada pel conseller d’educació, el Sr. Martí March, ens han proposat un nou acord de millora sociolaboral i educativa, que se mostra com una proposta oberta que agraïm i accepta’m.

Des d’ANPE, qualsevol mesura positiva que fomenti l’ensenyament públic, tindrà el nostre recolzament, amb independència del partit polític que governi. Per això ens hem mostrats favorables a acceptar aquest acord, però hem remarcat les següents condicions:

1. Primer el compliment íntegre de l’Acord Marc signat per majoria sindical gràcies a ANPE, ja que queden pendents la reducció del professorat a 18 hores lectives, la reducció horària pels majors dels 55 anys (que no es compleix a molts de centres) i el cobrament íntegre de l’estiu pels interins que han fet feina més de 5 mesos i mig.

2. D’altra banda, pel que fa al nou acord, cal afegir com a prioritàries, les reivindicacions que sempre hem defensat:

- Un estatut docent que desenvolupi la carrera professional i totes les seves conseqüències d’accés a la funció pública així com retributives.

- La reducció a 23 h lectives pels mestres d’infantil i primària, tal com s’ha recomanat al Consell Escolar de l’Estat.

- Un fons social més ampli, que garanteixi els mateixos drets que la resta de funcionaris estatals.

- Una reducció urgent de les ràtios a tots els nivells educatius.

- L’equiparació salarial amb la resta de Comunitats Autònomes, considerant com a referent la millor retribuïda.

- La creació urgent d'un fons econòmic i/o vivendes socials pels docents, per tal de pal•liar la pujada del lloguer i/o adquisició d'un habitatge, especialment difícil a Eivissa i Formentera.

Per tot això, després de l’anunci del Govern de les Illes Balears amb la destinació de 1000 milions d’euros a educació en els propers pressupostos autonòmics, ANPE demana que el nou increment econòmic de 65 milions d'euros, vagi destinat a fer possible el compliment de l’Acord Marc signat per majoria sindical, i d’aquest segon acord presentat pel conseller, amb la intenció de revertir del RD14/2012, així com les retallades patides al sou quan retallaren el 5% i 7% al 2010, ja que representam un col·lectiu que ha patit una pèrdua d'un 20% del poder adquisitiu.