Concurs de trasllats 2017-2018. Recollida d’originals de publicacions i mèrits artístics.


15 Oct, 2018

Els participants a la convocatòria del Concurs de trasllats 2017-2018 podreu recollir la documentació, que en el seu dia vàreu presentar per a la baremació del concurs de mèrits, a la Direcció General de Personal Docent al Servei de Provisió Educativa al Carrer del Ter, 16 a la primera planta.

El termini de recollida serà durant el mes d’octubre i l'horari de les 8:30h a les 14:30h.

 En el cas que no pugueu  venir a recollir  la documentació personalment teniu a la vostra disposició el model d’autorització adient amb el qual heu d’adjuntar una fotocòpia  del vostre DNI. Només d’aquesta manera es lliurarà la  documentació a una persona que no sigui el participant en qüestió.

Si el necessitau podeu descarregar el model d'autorització que apareix a continuació.

model_autoritz_recollida_2018