Resum Mesa sectorial de divendres 25 de maig


25 Maig, 2018

Avui hem assistit a la Mesa Sectorial per tractar la Resolució per la qual es modifiquen les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent i la convocatòria pública pels funcionaris sense destinació definitiva, desplaçats, docents en practiques i aspirants a funcionaris interins, així com les instruccions que l’han de regir.

A l’esborrany s’ha tractat:

1. El primer de tot ha estat agrair la tasca feta per la direcció general de personal docent i els seus tècnics, referent a la gestió i baremació dels més de 13000 interins que componen les llistes. Si hi ha hagut qualque errada en les llistes provisionals, i es pot corregir, es farà.

2. Respecte a les bases s’aplicarà el nou acord que substitueix al pacte d’estabilitat que finalitza aquest curs escolar, per adjudicar les vacants pel procés de puntuació amb l’afegit de prioritzar a l’hora d’adjudicar substitucions als majors de 55 anys i 10 anys d’experiència docent, seguits dels quals tenen menys de 55 anys amb almenys 10 anys de servei.

3. Ens han informat que les adjudicacions seran del 5 al 6 de juliol, pels funcionaris sense destinació definitiva i desplaçats, i del 27 al 30 de juliol, pels funcionaris en practiques i aspirants a funcionaris interins.

4. S’han contemplat possibilitats de la voluntarietat que un interí que fa substitucions a mitja jornada, pugui contemplar diferents situacions per romandre al centre.

5. Pel que fa a la reserva de places per aspirants amb alguna discapacitat a les oposicions, en aquest cas les places que no es cobreixin per aquest torn passaran a accés lliure.

6. Respecte als canvis en el barem, des d’ANPE hem expressat que volem un barem que s’adapti a les necessitats actuals però sense sofrir modificacions significatives, amb una llista en “cremallera” i que potenciï l’experiència pública.

7. Respecte a les especialitats lingüístiques hem proposat als diferents sindicats i a l'Administració, que si no volen retornar a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors, almenys, els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques, tal com es fa a la resta d’excepcionalitats.

Torns i preguntes,

Hem demanat perquè no es donen les reduccions horàries pels majors de 55 anys, ja que hi ha més de 4000 interins amb un nombre alt que compleixen aquesta característica. Hem sol·licitat que es faci una borsa horària extra a la quota per compensar previsions.

Hem insistit que a la mesa sectorial s’ajusti un model compensatori pels interins que han fet feina més de 5 mesos i mig, i ens han informat que en breu temps sortirà una normativa que permetrà el pagament del mes de juliol i de la part proporcional de l’Agost.

Pel que fa als majors de 55 anys, hem reivindicat que s’ha de preveure una borsa d’hores per poder atorgar les reduccions horàries pertinents, ja que molta gent està preocupada a causa què el centre no les pot garantir.

Que enguany es donarà als interins els temps necessari per anar a oposicions, ja que no hi ha lectura, després del pràctic, seran convocats molt probablement pel mes de juliol.

Finalment, ens han comunicat que ja disposen d’un cap de servei de prevenció sobre riscos laborals, i que en breu temps s’iniciarà el servei en diversos locals i amb nou personal. Ens informaran més endavant.