ANPE es reuneix amb la Conselleria d'Educació per presentar la campanya d'equiparació salarial


03 Maig, 2018

photo-campaÑa

Avui ens hem reunit amb el Sr. conseller, Martí March i la Sra. directora general, Rafi Sánchez, amb la intenció de potenciar el paper i el prestigi de l’escola pública a les nostres illes. Hem aprofitat per presentar la nostra campanya sobre l’equiparació salarial, amb la necessitat de recordar que som cossos funcionarials de caràcter estatal, amb les competències transferides a les CCAA, on les retribucions són abonades per aquestes.

Aquest fet genera unes diferències salarials entre docents de diferents comunitats autònomes que arriben a més de 6.000 euros anuals per realitzar les mateixes funcions. A més, algunes CCAA tenen una carrera professional retribuïda, complements per formació permanent, tutoria, coordinació de nivell o cicle, cap de departament, residència, perillositat, formació. De la mateixa manera que hi ha també complements per tenir càrrecs directius en els centres educatius que són retribuïts de manera desigual segons l’autonomia en la qual treballen, per molt que els centres siguin de característiques similars.

Aquesta diferència salarial i tracte desigual arriba també al professorat interí, on algunes CCAA els hi paguen els mesos d'estiu i a altres, amb el mateix temps de serveis prestats, no ho fan.

Exigim la immediata equiparació a l’alça per tal d’adquirir unes retribucions bàsiques i complementàries, que són les que permetran després una millor jubilació, destacant l’afegit que ens genera el fet de patir la insularitat, amb uns costos de vida més cars.

PER UNA #EquiparacióSalarialDocentJA