ANPE es reuneix amb el secretari d'estat d'educació per a informar de la campanya d'equiparació salarial


26 Abr, 2018

ANPE ha presentat al secretari d'Estat, D. Marcial Marín i al director general d'Avaluació i Cooperació Territorial, D. Marc Rando, la campanya #EquiparacionSalarialDocenteYA amb més de 25.000 signatures recollides en només un mes, a més d'exigir la necessària reversió de les retallades mantingudes en el RD-Llei 14/2012.

A la reunió s'ha presentat la campanya d'equiparació salarial dels docents que ANPE va posar en marxa fa poc més d'un mes. En la citada campanya, ANPE denuncia la diferència salarial existent entre docents de les diferents comunitats autònomes, recordant que els cossos docents tenen caràcter estatal, encara que estan transferits a les comunitats autònomes. ANPE ha traslladat al Ministeri d'Educació la necessitat d'establir un sistema de retribucions i una carrera professional per a tot l'Estat en el marc d'un Estatut de la Funció Pública Docent, a més d'assegurar l'equiparació salarial amb les comunitats autònomes amb millors retribucions.

D'altra banda, ANPE ha reiterat al secretari d'Estat la necessitat de revertir les retallades que actualment es recullen en el RD-Llei 14/2012, i que impedeixen, entre altres qüestions, la reducció de l'horari lectiu del professorat. Des d'ANPE hem exigit que, igual que el Govern ha pactat amb altres sindicats la possibilitat de la reducció de la seva jornada setmanal a 35 hores possibiliti, amb la derogació del citat RD-Llei, la reducció de l'horari lectiu dels docents.

ANPE també li ha traslladat al secretari d'Estat la preocupació del possible Pacte Educatiu i la necessitat d'abordar, hagi Pacte o no, les següents qüestions:

- Vertebrar i cohesionar el sistema educatiu, és fonamental per garantir principis com la igualtat d'oportunitats i la cohesió social en tot el territori nacional. I això afecta la definició dels continguts bàsics i comuns, a la regulació i el dret del castellà, fent-ho compatible, i de cap manera subsidiària amb les llengües vernacles, a l'establiment de les avaluacions censals i de diagnòstic en els nivells obligatoris i a la pròpia regulació dels cossos docents. Necessitam elaborar una EBAU de caràcter estatal homogènia que garanteixi la igualtat tant en els continguts com en els criteris d'avaluació.

- La situació del professorat i el seu futur professional, que doni resposta al disseny de la professió docent, en un doble aspecte: una llei de la professió docent i un Estatut del Professorat, que defineixi com atraure els millors professors a les aules, com formar-los i com regular una carrera professional que faci atractiva i motivadora l'acompliment de la seva funció i que contempli unes retribucions equiparables a tot l'Estat.

- L'ensenyament públic com a eix vertebrador del sistema educatiu, sense exclusió d'altres xarxes, a la vegada que aconseguim un acord bàsic de finançament que permeti emprendre les reformes necessàries en igualtat de condicions a tot l'Estat.

El secretari d'Estat s'ha mostrat receptiu a les propostes d'ANPE i ens ha traslladat que estudiaran les qüestions plantejades a l'espera que es pugui aconseguir el desitjat Pacte d'Estat per l'Educació per a incardinar en el desenvolupament del pacte, o bé, com full de ruta alternativa.