Equiparació salarial docent JA. Més de 20.000 firmes


13 Mar, 2018

Els cossos docents són els unics cossos funcionarials de caràcter estatal, és a dir, el seu ingrés, accés i mobilitat per tot l'estat està regulat a nivell nacional i és igual a totes les Comunitats Autònomes, però a la vegada, estan transferits a les CCAA i les retribucions són abonades per les mateixes. Així, en els darrers anys, les diferències salarials entre docents de diferents comunitats autonòmes ha anat augmentant progressivament, arribant a ser, en alguns casos, més de 6.000 euros anuals per realitzar les mateixes funcions i havent accedint amb els mateixos requisits i condicions, simplement depenent de la Comunitat Autònoma en la que s'està treballant.

A més, s'ha de tenir en compte que algunes CCAA tenen una carrera professional retribuïda, mentre que d'altres no incentiven la formació ni la participació en els projectes dels centres. Altres, tenen complements per formació permanent, tutoria, coordinació de nivell o cicle, cap de departament, residència, perillositat, formació, mestres a IES, entre d'altres, que són retribuïts o no en funció de la CCAA on treballen o bé, hi ha importants diferències salarials. De la mateixa manera que hi ha també complements per tenir càrrecs directius en els centres educatius que són retribuïts de manera desigual segons la autonomia en la que treballen, per molt que els centres siguin de característiques similars. 

Aquesta diferència salarial i tracte desigual arriba també al professorat interí, a algunes CCAA cobren els mateixos complements que els funcionaris de carrera, com els sexennis i a altres no. Així com també a unes CCAA els hi paguen els mesos d'estiu i a altres, amb el mateix temps de serveis prestats, no ho fan. 

Exigim la immediata equiparació salarial docent, establint unes estructures salarials comuns, equiparant les retribucions bàsiques i complementàries a les de les CCAA amb millors salaris i acabar així amb la desigualtat existent actualment en els cossos docents en funció de la autonomia on s'està treballant.

PER UNA #EquiparacióSalarialDocentJA


enlaces de interés

Entra en charge.org y firma