Resum Mesa sectorial dimecres 7 de març


08 Mar, 2018

Avui hem tengut Mesa Sectorial on hem tractat els següents punts.

- Aprovació de l'esborrany de resolució per el qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places docents en camps d'aprenentatge.

- Esborrany del projecte d'ordre sobre els serveis d'orientació educativa, social i professional en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Pel que fa a l'esborrany de les places docents en camps d'aprenentatge, hi haurà 7 places a totes les illes. Com a novetats, ara només podran accedir a aquestes places els profressors de secundària amb perfils específics i canvien els mèrits de barem ja que s'han adaptat millor a les sol·licituds.

Respecte a l'esborrany sobre els serveis d'orientació educativa, hi haurà noves negociacions a una propera Mesa sectorial.