ANPE exigeix la recuperació salarial perduda pels docents des de 2010 i la derogació dels RD que mantenen les retallades


27 Feb, 2018

ANPE exigeix la recuperació del salari perdut pels docents des de 2010 a més de la derogació immediata dels reials decrets llei que mantenen les retallades sobre l'ensenyament públic i el seu professorat.

Per ANPE ja ha arribat el moment de restablir al professorat les seves condicions econòmiques i laborals perdudes i compensar-li per l'esforç realitzat durant la crisi. A més, ja no estam a un context de “extraordinària i urgent necessitat” que justifiqui el manteniment dels Reials decrets Llei 14/2012 i 20/2012.


Fa ja vuit anys que el Govern del PSOE va retallar brutalment les retribucions del professorat i, dos anys després, al 2012, el Govern del PP va mantenir aquestes retallades i va afegir successives congelacions salarials i pujades per sobre de l'IPC, sense oblidar la supressió de la paga extra de desembre de 2012 que diverses CCAA encara no han recuperat. Tot això ha suposat una pèrdua d'un 20% del poder adquisitiu dels docents en els darrers anys i, des d'ANPE, tornam a exigir un compromís ferm del Govern perquè sigui una realitat aquesta recuperació salarial. A més, una vegada recuperat el perdut, des d'ANPE exigim al Govern l'establiment d'una clàusula de revisió salarial anual que permeti l'increment automàtic de les nostres retribucions en funció del lPC, assegurant-se així que no es perdi mai poder adquisitiu.

També volem recordar que el professorat de l'ensenyament públic ha estat un dels col·lectius públics més castigats doncs, no només s'han reduït les seves retribucions, sinó que el seu horari de treball s'ha vist incrementat de manera important en haver d'atendre a més alumnes a causa de l'augment de l'horari lectiu del professorat, que ha implicat l'haver de fer classe a més grups, unit, al seu torn, a l'augment de les ràtios màximes d'alumnes per aula.

Per això, des d'ANPE també exigim la derogació del RD-Llei 14/2012 que impedeix reduir l'horari lectiu del professorat, a més de dificultar les substitucions i mantenir una altra sèrie de retallades que afecten directament a l'ensenyament públic i al seu professorat. A més, és imprescindible també la derogació del RD-Llei 20/2012 que manté els descomptes salarials al professorat en situació d'incapacitat temporal, castigant injustament als docents que es posen malalts.

Aquests Reials decrets Llei haurien de ser derogats de manera immediata, no només per ser lesius per a l'ensenyament públic i el seu professorat, sinó també per haver perdut la justificació legal de la seva aprovació: “l'extraordinària i urgent necessitat” en un context de crisi econòmica ja superat. Cal recordar que la Constitució Espanyola només faculta al Govern a aprovar un RD-Llei en aquests casos d'extraordinària i urgent necessitat, amb el que, una vegada que la conjuntura de la seva aprovació ha canviat, no té sentit mantenir-los en vigor.

Per ANPE, per tant, és imprescindible la derogació immediata dels Reials decrets Llei 14/2012 i 20 /2012 i l'establiment immediat, per part del Govern, d'un calendari per a la recuperació progressiva d'aquest 20% de poder adquisitiu perdut, unit a l'establiment d'una clàusula de revisió salarial anual en funció de l'IPC.