Concurs fotogràfic ANPEANPE. Concurs. Participa en el nostre concurs fotogràfic 2018: "Cuida el teu entorn" per a tots els professors de qualsevol nivell educatiu del sistema educatiu, fins al 15 d'abril de 2018.

L'objectiu és captar situacions relacionades amb les activitats docents i educatives entorn a les bones practiques per a la protecció del medi ambient. L'àmbit del concurs serà estatal, podent participar tots els professors d'Infantil,Primària, Secundària i Ensenyaments Especials, podent presentar fotografias en dues modalitats:

MODALITAT A) 

Fotografies en blanc i negre i en color, amb un màxim de tres obres per participant. Hauran de presentar-se en una grandària mínima de 18x24 i un màxim de 30x40, sense emmarcar i en suport rígid. Cada obra haurà de presentar al dors el títol corresponent i amb el total d'obres s'adjuntarà un sobre tancat en el qual figuraran en l'exterior tots els títols de les obres presentades i a l'interior apareixeran les dades personals de l'autor de les mateixes (nom, cognoms, DNI, adreça completa i telèfon), així com el Centre de destinació. Hauran d'enviar-se a: ANPE-NACIONAL – CONCURSO FOTOGRÁFICO C/ Carretas, 14-5º A • 28012 Madrid.

MODALITAT B)

Fotografies en format digital d'alta resolució. Haurà d'enviar-se un màxim de 3 fotografies a concursofotografico@anpe.es. La identificació de l'autor (nom, cognoms, DNI, adreça completa, telèfon i centre de destinació) s'enviarà en arxiu separat amb el títol DADES CONFIDENCIALS a concursofotografico@anpe.es

S'estableixen els següents premis:

  • Primer premi:        300 €
  • Segon premi:        200 €
  • Tercer premi:        150 €

Les obres premiades es publicaran en la Revista “ANPE” del mes de maig, o en mesos successius. Les restants obres quedaran en poder de ANPE, per a la seva possible publicació i inclusió en la nostra revista al llarg dels propers mesos.