Muface fa un pas més per engegar la targeta electrònica sanitària


31 Gen, 2018

Les mutualitats i la Seguretat Social integren les seves bases de dades per activar la recepta electrònica

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i les mutualitats civil i militar de l'Estat, MUFACE i ISFAS, han subscrit avui sengles convenis de col·laboració per a la posada en comú de les bases de dades que permetran que tot el col·lectiu de mutualistes quedi registrat en la base de dades del Sistema Nacional de Salut, inclòs el percentatge de beneficiaris (que aconsegueix el 80%) que han optat per la prestació privada. Amb aquest pas es dóna un definitiu impuls a la implantació de la recepta electrònica en tot el territori per als beneficiaris de les mutualitats.

El Pla d'Impuls de MUFACE contempla com a projecte prioritari la implantació de la recepta electrònica a tots els mutualistes, estant previst el seu ús generalitzat al llarg de 2018 per a aquells que hagin optat per la sanitat pública i en 2019 pels quals van triar la privada.

El conveni també regula la possibilitat de fer el canvi a la sanitat pública per als mutualistes per primera vegada en dos períodes ordinaris, gener i juny, tal com va establir el Concert d'assistència sanitària de Muface.

Amb aquest acord es culmina un procés de modernització tecnològica dirigit a agilitar els processos de comprovació de la informació dels beneficiaris que evitarà duplicitats.

Targeta sanitària pública

Finalment, el conveni estableix que els mutualistes que hagin optat per la sanitat pública seran donats d'alta com a assegurats del sistema públic amb dret al fet que la comunitat autònoma on resideixin els atorgui la corresponent targeta sanitària i els garanteixi el lliure accés a la seva xarxa sanitària.

Els convenis han estat subscrits per la directora general del INSS, Paula Roch, el director general de MUFACE, Antonio Sánchez, i la secretària general de ISFAS, María Soledad Álvarez de Miranda.