Resum Sectorial d'educació 15 de gener 2018


15 Gen, 2018

A la MESA d'avui ANPE ha donat suport als dos esborranys de Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, per les quals s'aproven les bases de la convocatòria del procés d'avaluació tant dels assessors com dels directors dels centres de professorat que van obtenir plaça amb règim de comissió de serveis.

Es tracta d'aprovar les bases per avaluar la tasca dels assessors dels CEPS, 16 i 3 directors, llavors si pretenen continuar com assessor cal que passin aquest procés d'avaluació. Tot i que abans ja es feien aquestes avaluacions, el canvi més significatiu és la transparència. S'incorporen uns ÍTEMS d'avaluació i en concret, es presenten tres documents:

Informe del director del Centre de Formació del Professorat.

Informe del CAP Servei d'FP.

Autoavaluació de cada assessor/a.


Per finalitzar el procés es farà una entrevista que servirà per donar coherència als 3 documents d'avaluació i permetrà una millora objectiva de la tasca duta a terme.

Al punt 3, la Conselleria ens informa sobre el procés d'admissió i matrícula d'FP del curs 2017-2018 i la proposta de criteris generals per a l'oferta formativa del curs 2018-2019. La Conselleria ha presentat un estudi i anàlisi de l'oferta i demanda d'FP per famílies professionals. A l'FP bàsica s'ofereixen 18 places de ràtio en comptes de les 20 d'anys anteriors. A Palma, estan al límit i a la resta d'Illes i Part forana, no arriben a 18.

El grau d'ocupació de les places d'FP ha augmentat significativament. Els centres han demanat places de Grau Superior i moltes s'han concedit. Hi ha hagut un augment d'oferta de les places més demandades. (Maó,  Marratxí, Manacor: Higienista dental; Palma: anatomia patològica). 

De cara al curs que ve, es reuniran els directors i directores de centres educatius per tal de fomentar l'FP bàsica i els cicles que tenen més demanda sempre que es puguin assolir les noves instal·lacions.

ANPE demana que tant les administracions pertinents com les empreses, fomentin i valorin la tasca dels FP i s’exigeixi una formació reconeguda per treballar a les empreses, per tal de tenir professionals preparats al món laboralANPE demana que tant les administracions pertinents com les empreses, fomentin i valorin la tasca dels FP i s’exigeixi una formació reconeguda per treballar a les empreses, per tal de tenir professionals preparats al món laboral.

Una informació important pels IES on s'imparteixen cicles formatius i els centres integrals d'FP, és que s'obri el termini a partir d'avui i fins al dia 02 de febrer, per fer demandes a la Conselleria de dotacions d'equipaments. Ara la Conselleria disposa d’una partida econòmica destinada a aquest fi, així que és hora de demanar els equipaments necessaris, bé perquè els tinguin espenyats, obsolets, en volen de nous, etc.

En aquest sentit, ANPE reclama des de fa temps un reconeixement real per l’FP, ja que fins ara no estava valorada com es mereixia i no hi havia hagut inversions per part de l’administració per poder millorar l’equipament del que disposaven els estudiants de la formació professional als centres educatius.

El procediment per demanar nous equipaments es fa a través del Gestib, hi ha un menú desplegable per sol·licitar demandes d'equipament de formació professional, tant tot el que estigui espenyat com el que  s'ha de substituir, noves implantacions, etc. El termini acaba dia 2 febrer i ho ha d'enviar el director del centre.