Novetats del Concert Sanitari de Muface pel 2018-2019


28 Des, 2017

Comunicat íntegra de Muface

Nou Concert Sanitari 2018-2019

El nou concert signat per MUFACE amb les entitats col·laboradores -SegurCaixa Adeslas, Asisa, DKV Segurs i Igualatorio Mèdic de Cantàbria en territori nacional, i DKV per a l'estranger-, suposa un increment de la partida en 114 milions d'euros, la qual cosa representa un 5,62% d'augment sobre l'anterior acord bianual, dins d'un pressupost proper als 2.200 milions d'euros.

El concert 2018-2020 (concert d'assistència sanitària nacional i en l'exterior) s'ha elaborat amb el doble objectiu de garantir la sostenibilitat del model Muface i de millorar la qualitat de l'assistència sanitària prestada als nostres mutualistes.

Pretén marcar un punt d'inflexió, traslladant el missatge que el model és viable i té la seva continuïtat assegurada: després d'anys de caiguda, es preveu que el col·lectiu protegit torni a créixer; el pressupost del concert i la partida que porta aparellada registren un increment molt significatiu; les entitats asseguradores incloses en el concert en vigor es mantenen i s'ha obert una línia de treball amb la resta d'entitats del sector per a la seva futura incorporació al model; i el servei al mutualista s'enforteix tant en les possibilitats de gestió com en les directament assistencials. Es tracta, en suma, d'una revitalització i millora integral d'un model de col·laboració públic privada en l'àmbit sanitari que compta amb més de quatre dècades d'història.

La sostenibilitat del model

El model Muface ha sofert tensions com a conseqüència de diversos factors, en bona mesura comunes al sistema sanitari general. En un context de crisi econòmica i restriccions pressupostàries, ha calgut atendre a una població creixentment envellida (i, per tant, que presenta majors necessitats assistencials) amb tecnologies sanitàries cada vegada més avançades (i costoses).

El concert 18-19 afronta aquests reptes a través de tres condicions, que donen sostenibilitat al model:

Un període de vigència de 2 anys, que permet aconseguir el desitjable equilibri entre l'estabilitat de la col·laboració i la flexibilitat per adaptar-se al context canviant.

Un increment de prima notable, del 5,62%, que està molt per sobre de la que hi havia els darrers anys, i que suposa una injecció de 114M €. El pressupost total ronda els 2.200M € (2.191M €).

La incorporació d'entorn de 100.000 nous mutualistes, com a conseqüència de l'acord per a la millora de l'ocupació pública subscrita el 29 de març entre el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i les representacions sindicals de CC.OO, UGT i CSI-F, i de les Ofertes d'ocupació pública. S'espera que edat mitjana d'aquestes noves cohortes, i dels seus beneficiaris associats, afavorirà un rejuveniment de l'edat mitjana del col·lectiu protegit. A més, cal afegir els mutualistes que accedeixin per promoció interna a cossos no Muface i desitgin mantenir-se en el mutualisme sobre la base del dret d'opció creat per la Llei de PGE para 2017.

Millora del servei al mutualista

Al costat de l'objectiu anterior, la finalitat fonamental d'aquest concert és millorar la qualitat del servei que rep el mutualista.

El concert parteix del contingut assistencial garantit en el conveni vigent que, per descomptat, garanteix en tot caso el nivell assistencial de la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut. Sobre el mateix, el concert incorpora una sèrie de novetats, entre les quals cal destacar les següents:

Establiment de dos períodes de canvi ordinari (gener i juny), la qual cosa amplia les possibilitats d'elecció dels mutualistes i afavoreix la competència entre les entitats en la millora del servei.

Potenciació de l'assistència de nivell provincial i grans nuclis urbans. El nivell III d'atenció especialitzada - que inclou totes les capitals de província, Ceuta i Melilla, i altres localitats o agrupacions urbanes de rellevància - s'estén a 13 nous municipis: Talavera, Alcalá d'Henares, Torrejón d'Ardoz, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Gandia, Oliva, Lorca, Mèrida, Almendralejo, Jerez de la Frontera, El Port de Santa María. Això implica que els mutualistes residents en aquestes localitats tindran accés a partir d'ara a un bon nombre d'especialistes (neurologia, urologia, pneumologia, unitat de vigilància intensiva…). El nivell III sumarà un total de 60 localitats.

Major protecció a les illes menors. S'eleven els mitjans assistencials de la Gomera, que passa a nivell I, i es fixa per primera vegada la cobertura de les despeses de desplaçament des de les illes de nivells I i II per rebre assistència a especialitats a les illes de nivell III i IV.

Inclusió de la cirurgia robotitzada i la radioteràpia intraoperatoria com a nous serveis de referència. Això permetrà l'accés de pacients greus a tècniques quirúrgiques caracteritzades per una recuperació més ràpida i còmoda, evitant possibles reintervenciones.

Coordinació amb els serveis autonòmics d'emergència 112. D'una banda, s'objectiva el concepte de risc vital segons els símptomes benvolguts al moment en què es produeixen (i no a posteriori, al centre sanitari). D'altra banda, MUFACE assumeix el compromís d'impulsar instruments de col·laboració amb els serveis de salut de les CCAA, que atenguin als mutualistes en situació d'emergència, per afavorir la derivació del pacient a centre concertat, sempre que aquest compti amb els mitjans per afrontar la urgència. Amb això es tracta d'evitar els problemes de cost que pogués acabar tenint per al mutualista l'atenció sanitària al mig públic.

Impuls de la recepta electrònica. Es crea un nou incentiu per fomentar la implantació del projecte de recepta electrònica contemplat en el Pla d'Impuls de Muface i la seva utilització pels metges de les entitats.

Major protecció dels nostres majors. Es crea un incentiu que premia la fidelitat o permanència del col·lectiu major de 65 anys adscrit a l'entitat. Es pretén que les entitats s'acurin en el servei als majors i en cap cas transfereixin riscos per raó de l'edat a altres entitats

Ofereix de serveis sanitaris per sobre dels exigits pel concert. Es crea un incentiu perquè l'entitat pugui oferir serveis addicionals relacionats amb la prestació d'assistència sanitària, que suposin una millora de l'objecte del concert, ja siguin assistencials (salut bucodental, etc…) o tecnològics (aplicacions de telemedicina).

Prohibició de la transferència de riscos. Per primera vegada, es prohibeix expressament la transferència de riscos entre entitats: que una entitat promogui el canvi d'adscripció a una altra entitat dels seus mutualistes de tractaments més costosos.

Prohibició de diferència de tracte pel fet de ser mutualista. Es prohibeix expressament que el mutualista rebi, pel fet de ser-ho, un tracte diferent de part de la seva entitat respecte d'altres assegurats privats (cites més curtes, demores en agenda…). Això sí, això no impedeix l'existència de diferents quadres mèdics per raó de cada col·lectiu.

En conclusió, l'important increment en el finançament del concert té un efecte directe en la millora de les prestacions que rebrà el mutualista.

Poden consultar-se les concretes novetats assistencials del nou concert en el tríptic informatiu.

triptico_concierto_2018_2019