MESA SECTORIAL DE DIMECRES 20 DE DESEMBRE


20 Des, 2017

A la mesa sectorial d’avui hem seguit el següent ordre del dia:

  1. Plantilles orgàniques curs 2017-2018
  2. Per la qual es fixen els criteris i les pautes per adjudicar les comissions del personal docent amb funcions d’assessor tècnic docent a la Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant concurs públic de mèrits.
  3. Torn de paraules.

1. Respecte a les plantilles orgàniques, tenint en compte que les places consoliden en plantilla a partir dels 3 anys, ens han informat que tenim 238 noves places per afegir al concurs general de trasllats.

2. Respecte a aquest punt, és un assumpte delicat, amb la qual cosa ens hem abstingut, ja que no acabam de veure clar aquest procés.

Finalment, al torn obert de paraules hem expressat la nostra intenció de reeditar el pacte d’estabilitat que tenim actualment, i la reunió prevista per reprendre aquest tema serà al mes de gener.