PROCEDIMENT EXTRAORDINARI I EXCEPCIONAL PER AL RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ AL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT


20 Des, 2017

S’estableix un procediment extraordinari i excepcional perquè els funcionaris docents puguin presentar al Registre General de Formació Permanent del Professorat aquella formació reconeguda que no figuri al Portal de Serveis al Personal. Formació reconeguda i finalitzada abans del 7 de maig de 2017. El termini d’aquest procediment finalitza el dia 15 de gener de 2018, inclòs.

Per més informació clicau aquí