MESA SECTORIAL DIMECRES 13 DE DESEMBRE


14 Des, 2017

A la mesa sectorial d’avui hem tractat els següents punts:

1. Perfil educatiu de places docents. Aquest segon punt ha estat controvertit, ja que des d’ANPE trobam que la perfilació de places pot tenir efectes indesitjats, tant pel que fa a drets de mobilitat dels funcionaris de carrera com pels interins, si fos el cas.  Des de l’Administració ens han assegurat que aquesta Resolució és únicament per als funcionaris de carrera i que amplia el que preveu la normativa de comissions de servei. ANPE no s’oposa a la innovació educativa, al contrari, hi està d’acord, però compaginant i garantint els drets del nostres funcionaris docents, i és per això que, davant aquest plantejament que avui ha presentat l’administració, li ha demanat que convoqui una Mesa Tècnica i que realment negociï amb els representants del professorat per tal que no sigui un tràmit merament informatiu.

L’Administració ha retirat aquesta Resolució de creació de perfils temporalment i ens tornarà a convocar per negociar aquests aspectes per veure si les incorpora en un altre  àmbit normatiu ja preexistent com la resolució que regula les comissions de serveis.

2. Resolució del programa d’acompanyament Escolar a Ed. Primària i Secundària cofinançat pel Fons de Cooperació Territorial del MEC.

Des d’ANPE hem donat suport a aquest programa i esperem que es pugui ampliar a més grups, es tracta de donar continuïtat als programes (PROA i PRA) fent especial incidència a 5è i 6è de Primària així com a Secundària.  Es tracta d’un programa d’acompanyament i suport escolar destinat a millorar les perspectives escolars dels alumnes amb dificultats on s’ha de concretar en activitats de reforç i suport educatiu en horari no lectiu realitzades pel personal funcionari docent, voluntari, del propi centre. Les activitats es desenvoluparan entre el 29 de gener i el 8 de juny de 2018 i cada grup d’alumnes serà atès per un professor del centre, que de manera voluntària, s’incorporarà al programa. Es podran beneficiar inicialment d’aquest programa uns 1760 alumnes (220 grups de 8 alumnes) i si és possible s’ampliarà.

Els professors participants rebran una remuneració econòmica en forma de gratificació de 33,50 € per hora de dedicació. El termini de presentació de sol·licituds és fins dia 12 de gener de 2018.

3. ANPE dóna suport a aquesta normativa excepcional per tal que tots els funcionaris tant de carrera com interins que tenen portal de personal, puguin presentar la seva formació si tenen fets CURSOS CERTIFICATS (és a dir, NOMÉS CURSOS NO HOMOLOGATS PERÒ SI CERTIFICATS com "Comillas", "Anpe Albacete" i altres) abans del 07 maig de 2017. Els podran presentar fins dia 15 de gener 2018 per tal que els incorporin al seu portal de personal.

4. Al torn obert de paraula hem expressat la nostra intenció de reeditar el pacte d’estabilitat, hem demanat una MESA TÈCNICA pel que fa als orientadors dels EOEPS.

5. Per altra banda hem demanat a l’administració pels interins que treballin 165 dies que puguin cobrar els mesos d’estiu i han contestat que ho tenen en compte i contestaran quan hi hagi una postura clara.