Reunió informativa amb el Ministeri per a l'adjudicació de places d'Assessors i Docents en l'exterior. Convocatòria 2022/23


24 Oct, 2022

INFORME TAULA DE NEGOCIACIÓ D'EXTERIORS DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FP (20/10/2022)

ASSISTENTS:

  • Pel Ministeri: subdirectors generals d'RRHH i d'Acció Educativa en l'exterior i membres del Ministeri d'Educació.
  • Per la part sindical: ANPE, CCOO, STE, CSIF, UGT i CIGA
     

1. CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE POSATS ASSESSORS TÈCNICS I DE PERSONAL DOCENT EN L'EXTERIOR PER ALS PROGRAMES DE L'ACCIÓ EDUCATIVA ESPANYOLA EN L'EXTERIOR.

MINISTERI: Intervé el subdirector informant-nos de les novetats incorporades en les convocatòries d'Assessors i Assessores com en la de docents en l'exterior. 

  • Incorporació al concurs de mèrits per a assessors tècnics. El cos d'inspectors d'educació.
  • Per a aquest curs es redueixen algunes places de docents, a causa de l'aplicació de la nova Llei i currículum. Justificant que cal dedicar molt d'esforç per a la el treball didàctic.
  • Publicació de places per a Escoles Europees per mitjà d'una resolució diferent a les convocatòries de concurs de mèrits de docents en l'exterior. (Pendent de publicar)
  • Canvis en el barem del nivell de certificació d'idiomes. Hi ha països que exigeixen C1. En el cas d'Alemanya, les conselleries els han sol·licitat.
  • Segons la relació de vacants per a assessors tècnics hi ha 75 places. Per a docents en l'exterior 147 de les quals 79 per a mestres i 68 per a professors de secundària.

ANPE: Considerem la importància d'ampliar la participació per al concurs de mèrits d'assessors a tots els cossos inclòs a inspectors en educació. Com que, la seva labor és molt important en l'educació i coneixedors de la normativa aplicable.

Al seu torn creiem que les places també s'han d'oferir segons les necessitats que demandin les Conselleries dels diferents països amb perfils professionals adaptats a aquestes.

Quant a la publicació d'una resolució diferent per a les Escoles Europees, considerem que és adequada perquè el seu funcionament i regulació comporta aspectes diferents al dels centres de les diferents titularitats als que participen els docents en l'exterior.

 Quedant a l'espera de publicació per part del ministeri per a valorar la prova de selecció si s'ajusta a la normativa.

 

2. PRECS I PREGUNTES

ANPE: Ha reivindicat la situació econòmica que tenen el col·lectiu d'interins , així com els horaris. Es demana la revisió salarial.

MINISTERI: S'ha compromès a revisar valorar les propostes dels diferents representants sindicals. Així, com realitzar un calendari de reunions i grup de treball.

 

ANPE, el sindicat de l'Ensenyament Públic.

informe-mesa-de-negociació-mesa-de-negociación-d
concurs-de-mèrits-exterior
barem-places-funcionament-exterior
relació-vacants