El Consell de Ministres ha aprovat el RD que regula la integració dels professors tècnics d'FP


05 Oct, 2022

EL CONSELL DE MINISTRES HA APROVAT EL RD QUE REGULA LA INTEGRACIÓ DE PROFESSORS TÈCNICS D'FP 
 
ANPE, després d'anys de reivindicació, valora positivament la consecució d'una demanda històrica una vegada aprovat pel Govern el procés d'integració dels professors tècnics de Formació Professional amb grau universitari en el cos de Secundària.

El Consell de Ministres celebrat en el dia d'avui ha aprovat el Reial decret que regula la integració dels professors tècnics de Formació Professional, amb titulació de grau universitari o equivalent a l'efecte de docència, en el cos d'ensenyament Secundari.

Com ANPE ha demandat en tot moment, tindrà caràcter retroactiu des de gener de 2021, i suposarà la millora de les condicions laborals i salarials per a aquells companys i companyes del cos a extingir de professors tècnics de Formació Professional que s'integrin en el subgrup funcionarial A1. La norma obre la possibilitat de la demanda del reconeixement d'aquest dret perquè, aquells docents que manquen avui dia de la titulació necessària puguin aconseguir-la i realitzar-lo mitjançant l'establiment d'un termini de temps fins al 19 de gener de 2026.

El camí no ha estat fàcil, ANPE lamenta profundament el desconcert i incertesa que ha patit el col·lectiu, especialment per les campanyes propagandístiques que alguns han realitzat, basades en la demagògia i transmetent missatges erronis i falses esperances molt lluny de la realitat de cada moment.

Després de l'entrada en vigor de la LOMLOE ha estat necessari esperar una segona Llei orgànica per a donar principi al procés. Una vegada aprovada i publicada la Llei orgànica 3/2022 d'ordenació i integració de la Formació Professional, que va entrar en vigor el passat 22 d'abril, urgeix desenvolupar la integració del professorat Tècnic de Formació Professional en el cos de professors d'ensenyament Secundari.

Per tant, ANPE insta les administracions autonòmiques competents que de manera coordinada i a la major celeritat realitzin una convocatòria pública que estableixi un procediment àgil, ràpid i senzill perquè aquests professors puguin sol·licitar la seva integració al cos de Secundària.

No obstant això, continuarem demandant que s'articulin els mecanismes d'equiparació retributiva per a tots els docents del cos de professors tècnics de Formació Professional a extingir i els del nou cos de professors especialistes en sectors singulars que no s'integrin en Secundària, alhora que estendre els drets d'integració al professorat que ja s'ha jubilat o es jubili i el que hagi accedit a Secundària des de l'entrada en vigor de la LOMLOE.

Per analogia, ANPE reitera la reclamació d'un procés similar d'integració per als mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (cos 596), en el cos de professors d'arts plàstiques i disseny (cos 595); i, finalment, que el professorat del cos de mestres passi a formar part del grup A1, perquè el títol de Grau o equivalent és el requisit amb caràcter general d'accés a la funció pública docent.

Davant la implantació d'aquest Reial decret i de la nova Llei de Formació Professional, és necessari actualitzar i modernitzar les instal·lacions dels nostres centres educatius, amb aules concordes als ensenyaments actuals, digitalitzades i a l'avantguarda quant a mitjans materials, ja que un ensenyament de caràcter fonamentalment pràctic i lligada al món laboral ha de situar-se com una clara i decidida aposta del nostre sistema educatiu per a un millor futur professional dels nostres joves.

boe-a-2022-16194