Mesa Sectorial amb el Conseller d'Educació


15 Sep, 2022

MESA SECTORIAL AMB EL CONSELLER D’EDUCACIÓ
Avui dijous 15 de setembre hem assistit a una Mesa Sectorial d’Educació amb la presència del Sr. Martí X. March, per tractar:
1. Esborrany resolució perfils educatius. 
2. Projecte de decret de transport escolar. 
3. Projecte de decret que regula la inspecció educativa.

Abans de començar, des d’ANPE hem advertit que el professorat es queixa de les temperatures, amb la qual cosa hem proposat establir un pla de climatització sostenible per a tots els centres, ja que la calor de cada vegada es perllonga més temps. Les queixes també ens arriben per la celeritat en la implantació dels nous currículums, on el professorat ens reclama més temps i formació per poder adaptar-se.

En darrer lloc, ens hem preocupat per com es troba les propostes de millora de la professió docent, referent a l’equiparació del professorat al nivell A1 i la carrera professional, entre altres qüestions.

  1. Pel que fa a la dotació de comissions de serveis per funcionaris amb perfils específics, ens preocupa que tanqui la porta a la major part dels funcionaris de carrera que vulguin exercir el seu dret a la mobilitat. Malgrat que reconeixem que la proposta és més “adaptada” a la normativa, no li donam suport perquè obri la porta a futures digitacions.
  2. Pel que fa al decret de transport escolar ens sembla positiva aquesta mesura, ja que completa el servei dels alumnes i de les famílies menys afavorides, amb la qual cosa trobam necessari que s’amplïi.
  3. En relació a la regulació de la inspecció educativa, ens demanam perquè aquest decret ara, si ja està normativitzada la seva funció. Hem suggerit si els docents itinerants i els inspectors tenen assegurança d'accidents en l'àmbit laboral, ja que utilitzen cotxe propi en els desplaçaments.