Atenció opositors: tràmit de reclamacions i


13 Jul, 2022

ATENCIÓ OPOSITORS! TRÀMIT DE RECLAMACIONS I FASE DE CONCURS!

Arran de les vostres consultes, us deixam una breu explicació d’aquest procediment.

  1. Una vegada publicades les notes provisionals, s'obri un termini de 24h per fer les reclamacions pertinents mitjançant el vostre portal de l’opositor.
  2. Passades 24h, els tribunals estudiaran les reclamacions i respondran telemàticament a través del vostre portal.
  3. Un cop publicat el llistat definitiu d’aprovats, els aspirants que hagueu superat la fase d'oposició heu de realitzar el tràmit telemàtic habilitat a la web de la DG Personal Docent:, per accedir al full de barem de la fase de concurs a partir de l’endemà de la publicació, el qual romandrà operatiu durant 2 dies naturals.

Vos recomanam accedir al tràmit amb @Clave, DNI electrònic o certificat digital, ja que l’usuari i contrasenya del portal dona errada.

  • Si estau d'acord amb la baremació, heu de confirmar-ho i enviar telemàticament el full de barem i no s'haurà de presentar cap documentació al tribunal (obtindreu un número de registre d’enviament).
  • Si estau en desacord, heu d'indicar-ho per apartats i escriure quins documents aportareu.  En aquest cas, els opositors haureu de presentar el full d’autobarem, juntament amb els documents justificatius dels mèrits davant del tribunal el dia i hora en què heu estat convocats pel mateix. Aquests documents han d’estar compulsats. Si no disposau de còpia compulsada, podeu presentar l'original i còpia davant del tribunal i aquest vos la compulsarà.

Finalitzada aquesta part, i una vegada valorats els mèrits, es publicarà el llistat dels aspirants aprovats amb plaça. Més endavant seguirem informant.