EXTERIOR. Convocatòria de procés selectiu per a ingrés com a personal laboral fix en el Inst. Esp. Vicente C. Blanch a Londres


04 Maig, 2022

EXTERIOR. Convocatòria de procés selectiu per a ingrés com a personal laboral fix en el Inst. Esp. Vicente C. Blanch a Londres
 
Convocatòria de procés selectiu per a ingrés com a personal laboral fix en l'Institut Espanyol Vicente Canyada Blanch a Londres, dependent de la Conselleria d'Educació al Regne Unit i Irlanda, amb la categoria de Professor.