Resum Mesa Sectorial sobre el procés d'estabilització


13 Abr, 2022

RESUM MESA SECTORIAL SOBRE EL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

A la Mesa Sectorial d’avui, Personal Docent ens explica les xifres que s’han treballat per arribar al 8% d’interinitat abans del 31 de desembre de 2024, tal com s’exigeix des de la Unió Europea. La Conselleria ens ha comunicat que avui s’ha publicat la modificació del RD per l’estabilització del personal docent, on s’estableix que les taxes de reposició només es poden convocar pel procés eliminatori del RD276 sense modificar.

D’altra banda, ens han plantejat les dades numèriques resultants del procés d’estabilització a partir de l’aplicació de la base sisena, vuitena i l’article 2 de la normativa que regula les places per aquest procediment.

Ens han recordat que l’oferta pública que l’administració ha fet feina aplicant la normativa estatal suposa un total de 2.646 places docents, les quals han de tenir el vist i plau de la DG de Funció Pública, de la DG d’Hisenda i de l’aprovació pel Consell de Govern, perquè s’han de publicar abans de l’1 de juny de 2022 si es pretén assolir el percentatge d’interinitat del 8% que recomana la UE.

Aquestes vacants d’estabilització es podran ofertar pel concurs de mèrits i pels concursos-oposició del 2023 i del 2024. A les places plantejades, la Conselleria no pot anunciar les especialitats per tal de poder augmentar més aquesta xifra, ja que així poden afegir les places desertes dels processos selectius i les no adjudicades reservades per discapacitat. A més, a aquest càlcul es poden considerar determinades places reservades pels “suports als IES” i deixar marge suficient que permeti estabilitzar el màxim possible de places. Més endavant es podrà concretar a quines especialitats afectarà.

Al document presentat els tècnics informen que:

  • Es canvia la redacció per clarificar que s’inclou la DA8 modificant la quantitat total de places al punt primer, així com la redacció al punt segon, “on es reservarà, si escau, una quota mínima de vacants que s’oferiran a les persones amb una discapacitat>33%”. També es lleva el punt tercer.
  • Les places afectades per canvis als equips directius (unes 200) i les places desertes a les oposicions, s’han tingut en compte al càlcul d’estabilització.
  • S’ha alterat el càlcul inicial, anticipant la DA8 en primer lloc i abans de les atorgades per l’article 2, per obtenir el màxim de places d’estabilització possible. Les places afectades per la DA6 i la DA8 suposen 2554 vacants i les afectades per l’A2 afegeixen 92 més, arribant a les 2.646 plantejades abans.
  • De les 2646 places, 702 corresponen al cos de mestres i 1944 a Secundària i resta de cossos. La distribució per illes seria inicialment la següent:

            - Mallorca: 1838 places, on 480 van al cos de mestres i 1358 a secundària/altres cossos.

            - Menorca: 228 places, on 44 van al cos de mestres i 184 a secundària/altres cossos.

            - Eivissa: 531 places, on 168 van al cos de mestres i 363 a secundària/altres cossos.

            - Formentera: 49 places, on 10 van al cos de mestres i 39 a secundària/altres cossos.

  • La modificació del RD 276 indica que les taxes de reposició (corresponents a les jubilacions) no són subjecte del procés d’estabilització i es convocaran per proves selectives eliminatòries.
  • No es poden concretar les especialitats si volen arribar a aquests màxims, que coincideix amb la quota dels centres, on s’han ajuntat inclús mitges jornades.
  • La normativa permetrà que les futures taxes de reposició puguin convocar fins al 120% de les jubilacions.
  • Les places afectades a Formació Professional només fan referència a les 10 especialitats singulars, ja que la resta es contemplen al cos de secundària.

Des d’ANPE hem manifestat que molts de docents estan preocupats perquè aquest procés pugui no ser garantista jurídicament. Molts de docents s’han queixat perquè el barem no contempli més de 10 anys d’experiència, d’altres que les places puguin ser ocupades per altres efectius procedents de comunitats veïnes i uns altres que la convocatòria encara no estigui detallada per poder tenir una oportunitat. També hem fet la petició de disposar d’un calendari amb les futures convocatòries al més aviat possible.

Des del sindicat hem qüestionat el paper del Ministeri per la falta de lideratge i l’angoixa que està generant entre el col·lectiu interí, per això reclamam que es clarifiquin aquests processos el més aviat possible i que es detallin les convocatòries, especialment per Balears, on hem demanat que es determini la viabilitat d’establir el FOLC com a requisit perquè el professorat de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera puguin obtenir la seva plaça en aquests processos.

Accediu a la informació de la web de la Conselleria aquí.