EXTERIOR. els Estats Units. Convocatòria per a professors interins en programes educatius en l'exterior. Curs 2022/2023


05 Abr, 2022

EXTERIOR. ELS ESTATS UNITS. Convocatòria per a professors interins en programes educatius en l'exterior. Curs 2022/2023

Convocatòria per a la formació de les llistes d'aspirants a cobrir llocs docents en règim d'interinitat de les Seccions Espanyoles de Miami i Nova York i de l'Agrupació de Llengua i Cultura Espanyoles de Nova York dependents de la Conselleria d'Educació de les Ambaixades d'Espanya als Estats Units i el Canadà per al curs 2022-2023