Exterior. Dates probables de la celebració de la 1a prova per a assessors i docents a l'exterior. Convocatòria 21/22


22 Feb, 2022

EXTERIOR. DATES PROBABLES DE LA CELEBRACIÓ DE LA 1a PROVA PER A ASSESSORS I DOCENTS A L'EXTERIOR. CONVOCATÒRIA 21/22

  • Assessors a l'exterior: dia 6 de maig a la tarda.
  • Docents a l'exterior: dia 7 de maig a la tarda.
  • Publicació de llistats provisionals admesos amb fase general superada: dia 22 de febrer es publicaran els llistats.

Més informació aquí.