Formació Professional: Proves lliures


14 Feb, 2022

FORMACIÓ PROFESSIONAL: PROVES LLIURES

Avui s'ha publicat al BOIB informació envers les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu.

  • El termini d'inscripció per apuntar-se a la realització d'aquestes proves serà del 3 a l'11 de març de 2022, ambdós inclosos.
  • El 22 de març de 2022 els centres han de publicar al tauler d'anuncis i a la seva pàgina web la relació provisional de persones inscrites a cada cicle amb la indicació del nom dels mòduls als quals estan inscrites per examinar-se i el nom del cicle al qual pertanyen.
  • Termini de reclamacions: ls dies 23, 24 i 25 de març de 2022 es poden presentar, mitjançant una sol·licitud adreçada a la direcció del centre, les reclamacions contra la relació provisional de persones inscrites.
  • El dia 12 d'abril de 2022 el centre ha de publicar al tauler d'anuncis i a la seva pàgina web les relacions definitives de persones inscrites a cada cicle, amb la indicació dels mòduls als quals estan admeses.
  • Les proves lliures s'han de dur a terme entre el dia 2 de maig i el dia 27 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Més informació sobre el procediment d'inscripció, documentació a aportat, proves i d'altres, aquí.