Informe mesa de negociació del personal docent no universitari d'educació i FP


28 Gen, 2022

INFORME MESA NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FP (27/01/2022)
 

ASSISTENTS:

Pel Ministeri: Secretari General Tècnic d'Educació i membres del Ministeri d'Educació.
Per la part sindical: ANPE, CCOO, STE, CSIF, UGT, CIGA i ELA.
 

  1. SESSIÓ INFORMATIVA PER A LA PRESENTACIÓ I LLIURAMENT DEL PRIMER DOCUMENT PER A L'INICI DEL DEBAT SOBRE LA REFORMA DE LA PROFESSIÓ DOCENT D'ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS

MINISTERI:

El Ministeri realitza una presentació sobre el document lliurat a les organitzacions sindicals “24 propostes de reformes per a la millora de la professió docent” i destaca aquells aspectes més rellevants sota el seu punt de vista.

ANPE:

Encara que amb retard i al nostre entendre, havent desaprofitat un període de temps molt valuós des que es va promulgar la LOMLOE, valoram positivament l'obertura d'aquest procés de negociació que doni resposta als reptes i desafiaments de la nostra professió en el context del desenvolupament de la DA 7a amb l'objectiu d'establir el nou disseny de la professió docent. No pot haver-hi una veritable reforma educativa sense abordar la política del professorat.

Consideram necessari establir un calendari de negociació i a partir d'aquí definir el procés per a dur-lo a terme, grups de treball previs, taules de negociació, etc.

Traslladam la nostra posició sobre l'enfocament que ha de tenir aquesta reforma, en el seu doble vessant, una Llei o norma que reguli la professió docent en general amb l'establiment d'una identitat, codi deontològic, requisits de titulació, llibertat de càtedra, etc. i un Estatut que reguli des de l'ingrés i accés fins a la jubilació la funció docent en l'àmbit de l'ensenyament públic.

Proposam i estam disposats a negociar aquest nou disseny de la professió docent sempre amb l'objectiu d'aconseguir i aconseguir un acord que es plasmi en un document global que reflecteixi almenys tots els aspectes que consideram essencials tal com hem vingut manifestant en tots aquests anys. 

2.- PRECS I PREGUNTES:

ANPE:

NOUS PROTOCOLS COVID-19 EN CENTRES EDUCATIUS:

Des d'ANPE volem traslladar la incertesa i la inquietud que hi ha en els nostres centres educatius davant el nou de protocol d'actuació enfront del COVID-19 que va entrar en vigor al gener. Sobretot, amb els nous criteris d'actuació davant l'aparició de casos positius pel que fa al confinament d'aules i quarantenes dels contactes estrets, això afegit a la disparitat d'interpretacions per part de les CCAA. Fins al moment els centres educatius no han estat focus importants de contagi i transmissió de la pandèmia i aquests canvis tan rellevants en els protocols creguin gran inquietud en els nostres centres educatius. Per això, des d'ANPE plantejam que es realitzi un estudi comparatiu exhaustiu, des del Ministeri d'Educació i FP en col·laboració amb les CCAA, del nombre de contagis durant aquest inici del segon trimestre a les aules i centres on hagin apareguts casos positius. Estem veient com a aules no són confinades fins que no s'han arribat, en alguns casos, fins més de 10 positius en una aula.

Ministeri:

És un tema que depèn més de sanitat, encara que preocupa el Ministeri d'Educació i traslladaran la nostra preocupació i proposta.

ANPE:

INTEGRACIÓ DEL PROFESSORAT TÈCNIC D'FP EN EL COS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA:

Reiterem la urgència de la integració d'aquest professorat amb titulació universitària en el cos de professors d'ensenyament secundari, tal com obligava la Disposició Addicional 11a de la LOMLOE des de la seva entrada en vigor el 19 de gener de 2021. Ja se'ns va dir que, després de l'aprovació i entrada en vigor de la futura Llei d'FP, es regularia el procediment per a aquesta integració, però avui hem vist, en el document presentat per a desenvolupament de la carrera professional docent, l'esment a aquesta integració. Des d'ANPE ens oposam rotundament al fet que aquesta integració quedi supeditada novament a l'elaboració i aprovació d'una nova norma, la qual cosa seria una nova aixecada de camisa als docents afectats. El procediment d'integració ha de començar immediatament, una vegada aquest aprovada i publicada la Llei d'FP.

Ministeri:

Així es durà a terme. Ja tenen preparats els esborranys de la normativa necessària per a dur a terme aquesta integració i, una vegada entre en vigor la Llei d'FP, es convocarà aquesta taula de negociació per a veure aquests esborranys i procedir a la seva negociació. Si no hi hagués esmenes al Senat, el dia 8 de febrer quedaria aprovada la Llei d'FP.

ANPE:

SITUACIÓ AL MARROC:

Demanam al Ministeri d'Educació i FP que intercedeixi de manera urgent en la problemàtica existent en la Conselleria d'Educació del Marroc i actuï, en conseqüència, davant la petició de cessament motivat de la Consellera d'Educació al Marroc, realitzada per part de la Junta de personal del Marroc.

Ministeri: Són conscients del problema i duran a terme les actuacions necessàries per a la seva solució.

 

Accediu a la notícia completa i a l'informe de la mesa aquí.