Reunió de la Mesa de Funció Pública de dia 21 de març


22 Oct, 2021

REUNIÓ DE LA MESA DE FUNCIÓ PÚBLICA DE DIA 21 DE MARÇ

A la reunió d'avui, l'administració s'ha compromès a l'augment del 2% de les retribucions bàsiques i de les complementàries, tal com ja vàrem exigir la passada reunió. Per aquest motiu, ANPE, des de la coalició FSES, a votat a favor, malgrat que no renunciam a la recuperació del deute pendent.

A més la conselleria es compromet a reunir la Mesa d'empleats públics abans del dia 15 de novembre, i també a les respectives Meses Sectorials abans de dia 30 del proper mes,  per calendaritzar una proposta de millora sobre les condicions sociolaborals dels empleats públics de balears.

Accediu a la notícia aquí.