Anpe exigeix un sistema d'ingrés a la funció pública docent objectiu i garantista


23 Jul, 2021

ANPE EXIGEIX UN SISTEMA D'INGRÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT OBJECTIU I GARANTISTA QUE DONI SEGURETAT JURÍDICA ALS INTERINS

  • Des d'ANPE volem enviar un missatge de calma.
  • La Mesa d'Educació prevista a Madrid per la setmana passada es va cancel·lar a causa del canvi de ministres.
  • De seguida que el Ministeri ens convoqui a la Mesa Sectorial informarem de tots els aspectes.

El Congrés dels Diputats va aprovar el Reial decret llei de mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública, que pretén rebaixar la taxa d’interinitat del 30% fins al 8%.


A l'espera de la seva regulació en el sector docent, des d’ANPE reivindicam un sistema d'ingrés a la funció pública docent, mitjançant un sistema de concurs-oposició on es valori l'experiència docent fins al màxim legal possible, i es respectin els principis constitucionals d'accés i ingrés a l'ocupació pública i els límits marcats per la jurisprudència.


La millora del nostre actual sistema d'ingrés a la funció pública docent passa per establir un sistema més objectiu i pedagògic, amb un temari més garantista que doni major seguretat jurídica als opositors i als propis tribunals.


Pel que fa a la resta de mesures anunciades per a una regulació posterior i que no estan incloses en el text del RD-Llei convalidat, com la possibilitat que les proves no siguin eliminatòries o que els interins que portin més de 10 anys ocupant la mateixa plaça i no hagin estat ofertades a oposició, puguin ingressar en la funció pública a través d'un concurs de mèrits; des d’ANPE, a l'espera de veure la seva concreció i desenvolupament normatiu dins del sector docent, aquestes propostes ens generen seriosos dubtes de seguretat jurídica. D’altra banda, referent a les proves no eliminatòries, deixant que siguin les Comunitats Autònomes les que decideixin el caràcter eliminatori o no d’aquestes, suposaria una mesura discriminatòria i que vulneraria el principi d'igualtat d'oportunitats en l'ingrés a la funció pública, quan els cossos docents tenen caràcter estatal.


Per tot això, des d’ANPE exigim, que abans de la tramitació d'aquest projecte de Llei, es negociïn aquestes mesures en la Mesa de Negociació Estatal amb els representants del professorat.
Un altre aspecte preocupant és la mesura relativa al cessament o acomiadament dels interins que portin més de 3 anys ocupant una plaça de caràcter estructural i que no hagi estat treta a oposició. En aquest cas, les característiques de les places que ocupen els interins docents i els tipus de nomenaments fa difícil que aquesta mesura encaixi jurídicament, per això avançam el nostre rebuig a aquesta possibilitat si en un desenvolupament posterior per al sector docent, es pogués arribar a aplicar al professorat interí.


Des d’ANPE sempre hem mostrat la nostra voluntat de dialogar i arribar a acords sobre les condicions laborals i socials del professorat, i trobam necessari una Mesa de Negociació el més aviat possible.
 

premsa-23.7.21