Davant la nova ministra, ANPE reivindica una major capacitat de diàleg i negociació


13 Jul, 2021

DAVANT LA NOVA MINISTRA, ANPE REIVINDICA UNA MAJOR CAPACITAT DE DIÀLEG I NEGOCIACIÓ

Són moltes les qüestions pendents a les quals ha d'enfrontar-se la nova ministra. Com ha assenyalat en el seu discurs de presa de possessió, els principals reptes són el desenvolupament de la LOMLOE i aprovar la llei de Formació Professional.

Davant la nova ministra d'Educació i Formació Professional, ANPE reivindica una sèrie de mesures:

  • Desenvolupament de la situació del professorat, on es reguli la carrera professional dels docents i la inclusió de tots en el grup A1.
  • Desenvolupament normatiu sobre el professorat de Professors Tècnics d'FP que permeti ingressar els titulats amb grau al cos A1.
  • Diàleg per a afrontar les reformes de la Llei d'FP, on tots els centres comptin amb la dotació suficient d'especialistes en FOL i en orientació educativa.
  • Baixada de ràtios i contractació de professorat, amb desdoblaments per complir les mesures sanitàries, assegurar la presencialitat en tots els ensenyaments i compensar els dèficits d'aprenentatge produïts durant la pandèmia.

Des d’ANPE hem oferit a la nova ministra la nostra voluntat de dialogar i arribar a acords pel desenvolupament de la LOMLOE i les condicions sociolaborals del professorat.