Anpe denuncia que la deixadesa de la DG d'FP està entorpint l'organitzación del pròxim curs


26 Maig, 2021

whatsapp-image-2021-05-26-at-09.30.39

ANPE DENUNCIA QUE LA DEIXADESA DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'FP ESTÀ ENTORPINT L'ORGANITZACIÓ DEL PRÒXIM CURS

Després del problema que ha generat el Ministeri respecte al professorat d'FP, encara no s'ha equiparat al professorat acreditat al cos A1, ni tampoc s'ha determinat el futur del personal tècnic interí. Segons la informació rebuda avui, per part d'alguns docents, aquesta deixadesa de decisions està generant un problema dins dels departaments, ja que no saben a qui correspon impartir cada matèria.

En aquest sentit, al no rebre instruccions per part del director general d’FP, els centres no saben com organitzar-se. El professorat tècnic funcionari de carrera (A2) opta per no impartir els mòduls de secundària (A1), ja que no els correspon per no estar assimilats. Aquesta situació està comportant al fet que, de no rebre directrius clares de la Conselleria, aquestes places sortirien per al professorat de secundària i suposaria l'acomiadament massiu del professorat tècnic interí.

Els directors dels CIFPs ens informen que no han rebut més quota de professorat, amb la qual cosa s'incrementa aquest problema d'organització interna, que l'Administració ha de resoldre. El repartiment de les matèries en els departaments i les concrecions de qui pot impartir o no els mòduls, suposa un trencaclosques per als centres educatius i una sobrecàrrega lectiva per a alguns docents.

Per això, ANPE denuncia que aquesta deixadesa en la presa de decisions comportarà a la sobrecàrrega d'alguns docents i a l'acomiadament massiu d'interins tècnics, si no s'aclareix quin serà el futur d'aquests docents, que suposen aproximadament un centenar.