Es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2021


18 Maig, 2021

ATENCIÓ MUTUALISTES!

Es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2021. Aquesta convocatòria concreta els programes d'ajudes amb les seves corresponents modalitats, assenyala les condicions específiques d'accés dels beneficiaris a les ajudes i determina les quanties d'aquestes. Les actuacions amb les seves corresponents modalitats d'ajudes, finançades amb càrrec als crèdits pressupostaris de MUFACE per a l'assenyalada finalitat.

Consulteu tota la informació a la web d'Anpe Nacional.