Anpe i el defensor del professor aposten per un Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar


02 Maig, 2021

EN EL DIA INTERNACIONAL CONTRA L'ASSETJAMENT ESCOLAR, ANPE I EL DEFENSOR DEL PROFESSOR APOSTEN PER UN PLA ESTRATÈGIC DE MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA 

ANPE considera prioritari l'establiment d'unes normes clares que regulin la convivència escolar i que afavoreixin una veritable interiorització de valors, actituds i normes en els alumnes i en la resta de la comunitat educativa.

Després de l'anàlisi i valoració de les dades recollides des de l'any 2005 en els informes del Defensor del Professor, reiterem la necessitat d'elaborar un Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar que hauria de comptar, entre altres, amb els següents apartats:

  • La ineludible obligació dels equips directius, davant el coneixement d'un fet que pogués ser constitutiu de delicte, d'informar la Direcció Provincial d'Educació corresponent, així com al Ministeri Fiscal.
  • Un programa de prevenció d'assetjament escolar que contempli l'acceleració dels protocols de protecció a les víctimes i un pla de detecció precoç dels problemes de convivència en els centres educatius.
  • Actualització i compliment dels Decrets de convivència, així com les Plans de convivència i els Reglaments dels centres.
  • L'establiment de protocols d'actuació davant agressions al personal docent dels centres sostinguts amb fons públics.
  • Un pla específic de formació del professorat per a la prevenció i detecció de conflictes relacionats amb la convivència escolar.
  • Reconeixement de l'ansietat, la depressió i l'estrès com a malalties professionals dels docents sempre que es derivin de situacions d'assetjament, establint aquestes situacions com a accidents laborals.
  • Compromís per part de l'administració per al tractament rehabilitador i educatiu dels alumnes agressors.

Aquest Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar ha de ser liderat i coordinat pel Ministeri d'Educació, partint del si de la Taula Sectorial d'Educació.

És necessari que la societat en el seu conjunt prengui consciència de la situació de conflictivitat que es viu a les aules, i l'administració educativa ha de ser cada vegada més conscient que la convivència escolar és un element de primer ordre per al bon funcionament de la comunitat educativa.

ANPE i el servei del Defensor del Professor sempre ha tingut un compromís ferm amb la convivència escolar i continuarà denunciant aquesta xacra de violència i assetjament escolar en els centres, apostant per les bones pràctiques educatives en pro de la convivència escolar, i sol·licita la cooperació de l'alumnat, famílies, Administració, i tots aquells que participen del procés educatiu, per a generar un ambient propici per a una educació de qualitat.