ANPE adverteix a educació que el nou CINFP no soluciona els problemes de la formació professional


28 Abr, 2021

ANPE ADVERTEIX A EDUCACIÓ QUE EL NOU CINFP NO SOLUCIONA ELS PROBLEMES DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

En la reunió mantinguda ahir amb el Sr. Antoni Baos respecte a la creació d'un nou CINFP (centre de formació per a la formació professional a Balears), ANPE manifesta que els CEPs actuals poden absorbir aquesta formació.

Ens plantejam si la proposta presentada per la Conselleria en aquests moments és necessària, ja que després de la retallada del 2,9%, molts docents no entendran que hi hagi doblers per a pagar un lloguer per les instal·lacions, amb la despesa que suposa contractar nous càrrecs i assessors, la qual cosa trobem inapropiat i innecessari. Per aquest motiu, des del sindicat hem demanat que la innovació, recerca i formació es realitzi des dels actuals centres de professorat, com fins ara.

Cal destacar, que des d’ANPE hem agraït què aquesta vegada sí que s'expliquin les funcions i la línia d'acció d'aquesta nova infraestructura, cosa que no es va fer amb el centre de formació per a directors que va presentar Educació fa 2 setmanes. El que sí ens ha molestat, és que després d'aquesta Mesa Sectorial i de moltes altres, no es tingui en compte l'opinió de la majoria de la part social, la qual cosa ens continua sorprenent, especialment venint d'un govern progressista.

Des del sindicat hem criticat durament que si es pretén donar un impuls a la formació professional perquè s'han establert uns criteris de promoció i titulació que permeten la promoció de curs amb grans mancances d'aquests nous professionals. L'aprovat general encobert que s'està promovent de manera genèrica en totes les etapes educatives, és especialment alarmant en els nous titulats d'FP, ja que aquests estudis consten de tan sols 2 anys, on aquesta promoció, sense haver adquirit les capacitats bàsiques per al futur desenvolupament de la professió d'aquests nous titulats, generarà grans deficiències quan surtin al camp laboral.

Des d’ANPE hem posat de manifest que al professorat tècnic d'FP el preocupa el que passarà amb el seu futur professional amb l'aprovació de la LOMLOE, per la qual cosa no entenem perquè aquest punt no s'ha tocat, així com també establir com serà la quota de professorat d'FP per al curs següent, especialment per la necessitat de baixar les ràtios de les formacions pràctiques.

En qualsevol cas, des d’ANPE hem votat en contra d'aquesta proposta perquè pensem que en aquests moments és necessari continuar reforçant les mesures higièniques i sanitàries, retornar als mestres especialistes i de suport (que fan de tutor) a les seves especialitats originals, recuperar les retallades sofertes en la nòmina del professorat i lluitar per un complement insular que equiparin els serveis públics dels ciutadans de Balears al de la resta d'autonomies.

premsa-28.04_1
premsa-28.04_2