Pròrroga de les places de substitucions COVID


29 Mar, 2021

PRÒRROGA DE LES PLACES COVID

S'ha publicat al BOIB la Resolució per la qual es prorroga el nomenament de funcionaris interins als quals s’han adjudicat places per a substitucions per causes directament relacionades amb la COVID-19.

Els funcionaris als quals se'ls prorroga el nomenament són, per illes:

1. MALLORCA:
- Arbona Sagreras, Francisca
- Balle Colom, Laura
- Barberena Vadell, Cristina
- Barceló Mascaró, Maria del Pilar
- Cano Corral, Rosa M.
- García Ferrer, Maria Loreto
- Guadix Montes, Alejandra
- Homar Gelabert, Margarita
- Martínez Nogués, Aina
- Meca Carsi, Laura
- Monserrat Rosselló, Maria del Mar
- Morey Lladó, Alexandra
- Oliver Vicens, Magdalena
- Ordinas Cladera, Alberto
- Pizà Crespí, Francisca
- Prats Morro, Aina
- Rotger Cañellas, Maria del Mar
- Salvà Oliver, Victoria
- Sánchez Angulo, Paula
- Sastre Soriano, Lourdes
- Soriano Escudero, Sofía ester
- Triviño Mérida, Maria Soledad
- Tugores Mir, Maria dels Angels
- Vasallo Vilar, Joana Teresa
- Yeste Reina, Victoria

2. EIVISSA I FORMENTERA:
- Alzina Soler, Mireia
- Caballero López, Inmaculada
- Calbet Lucas, Marta
- Frau Reinés, Eva
- González Martínez, Ana Belén
- Lorenzo Fernández, Laura
- Tous Remiro, Paula

3. MENORCA:
- Coll Marqués, Estela
- Triay Caimaris, Jordi
- Morro Pons, Joana
- Vidal Palliser, Albert

Descarregau el BOIB als documents adjunts. 

75030