Matricula als teus fills a l'escola pública!


02 Mar, 2021

EN AQUEST LLAÜT HI CABEM TOTS, JO, EN LA PÚBLICA. MATRICULA ALS TEUS FILLS EN L'ENSENYAMENT PÚBLIC

Davant la imminència de l'obertura dels procediments d'admissió d'alumnes en la nostra comunitat autònoma, per al curs 2021/22, ANPE impulsa, un any més, una campanya dirigida a tots els sectors de la Comunitat educativa, destacant els valors de l'ensenyament públic:

  • De qualitat. Una educació que assegura l'adquisició dels coneixements, capacitats, destreses i actituds necessàries per a equiparar-los per a la vida adulta.
  • Professional. Un ensenyament impartit per docents formats que han participat en processos selectius que reconeixen els principis d'igualtat, mèrit i capacitat per al desenvolupament de la tasca educativa, alhora tan difícil i transcendent, i amb la qual ens sentim compromesos.
  • Garant. Garanteix la igualtat d'oportunitats i la cohesió social.
  • D'equitat: que tracta a tots per igual respectant i tenint en compte les seves diferències i qualitats.
  • Universal. Arriba a tots els racons i és accessible a qualsevol persona.
  • Valor de futur. Una escola que ensenya per a la vida apostant per ciutadans que respectin els drets humans en un marc de convivència i justícia social.
  • Compromesa amb els alumnes, les famílies, els docents, la resta de la comunitat educativa i la societat.

En aquest llaüt hi cabem tots. Jo, en la pública.

ANPE aposta per l'ensenyament públic i el seu professorat. És imprescindible que les famílies i la resta de la societat reconegui i confiï en la labor educativa, social i de futur que té l'Ensenyament Públic, recolzin als centres educatius públics i la professionalitat i qualitat dels seus docents, autèntics garants de la qualitat educativa.