CURSOS ESPECÍFICS D’IDIOMES PER AL SECTOR TURÍSTIC


25 Sep, 2017

CURSOS ESPECÍFICS D’IDIOMES PER AL SECTOR TURÍSTIC  EOI PALMA
• Rus per al turisme (A2) EOI INCA
• Anglès per al sector turístic (B1)
• Alemany per al sector turístic (A2) EOI EIVISSA I FORMENTERA
• Anglès per al sector turístic (B1) EOI CIUTADELLA
• Anglès per al sector turístic (A2)
• Alemany per al sector turístic (A1 – A1+)
• Francès per al sector turístic (A1 – A1+) EOI MAÓ
• Alemany per al sector turístic (A1 – A1+)
• Francès per al sector turístic (A1 – A1+)