INSTRUCCIONS PER L´ACCÉS AL PROGRAMARI DE GESTIÓ D’OPOSICIONS DOCENTS (GOD)


15 Jun, 2017

INSTRUCCIONS PER L'ACCÉS AL PROGRAMARI DE GESTIÓ D’OPOSICIONS DOCENTS (GOD)     El programari de Gestió d’Oposicions Docents -GOD a partir d’ara- permet als opositors accedir a tota la informació que els tribunals fan pública a través del mateix programari.     Accés al GOD per a opositors   Per accedir al GOD s’ha d’accedir a http://god.caib.es i seleccionar la icona OPOSITORS:     1. Se us mostrarà la pantalla d’entrada a l’aplicació.     2. L’accés es fa sempre facilitant 2 dades:   Núm. de document d’identificació (DNI amb lletra)   Codi de seguretat de 4 xifres   Si les dades facilitades són correctes s’accedeix a l’aplicació i se us mostra tota la informació disponible.     Obtenció del codi de seguretat   Si no disposeu d’aquest codi de seguretat podeu sol·licitar-lo fent servir l’opció “Si no teniu aquest codi…”. Aquesta opció envia un correu a l’adreça electrònica* associada al DNI especificat.   (* Aquesta adreça electrònica és la que l’opositor va especificar en el procés telemàtic d’inscripció a les proves selectives)     Vigència del codi de seguretat   El codi de seguretat no caduca i estarà vigent durant tot el procés selectiu.