INFORMACIÓ PELS OPOSITORS


12 Jun, 2017

INFORMACIÓ PELS OPOSITORS   A dia d’avui està confirmada la data de la primera prova (desenvolupament d’un tema) el dia 23 de juny. Tots els aspirats heu d’estar a les 9 hores del matí als llocs designats. Recordeu portar el DNI. Recordeu també que aquest dia no heu de lliurar la programació didàctica.   Pel que fa al supòsit pràctic (segona prova), des de la Conselleria ens han informat que en cap cas es farà el mateix dia 23. S’ha proposat als Tribunals que es realitzi posteriorment a la lectura, però aquesta informació no està confirmada i es troba lligada a les necessitats de cada especialitat.   Aspectes a tenir en compte: -          Per poder realitzar la segona prova (programació didàctica i unitat didàctica) heu de lliurar al tribunal en la seva seu la programació didàctica a les 9 hores del dia hàbil següent en què s’hagin publicat les qualificacions definitives de la primera prova ( tema i cas pràctic).   -          Per poder passar a la segona prova és necessari haver superat la primera amb un cinc o més, que resulta de la mitjana aritmètica de les notes del tema i el supòsit pràctic.   Finalment, pel que fa a la fase de concurs, els opositors que necessiteu els títols que heu cursat amb nosaltres perquè no els tingueu reconeguts al vostre portal docent, hem creat a la plana web un espai per tramitar la sol·licitud. Heu d’accedir a l’aula digital com a visitants i anar l’estat de cursos i sol·licitud de cursos. http://www.anpe-balears.org/aulavirtual/ PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES OPOSICIONS: Full de verificació del format de la programació dictàctica, composició definitiva dels tribunals del cos de primària i secundària,... MÉS INFORMACIÓ