CONVOCATÒRIA COMISSIÓ DE SERVEIS 2017-2018


18 Maig, 2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Instruccions per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis. El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és del 19 al 25 de maig, ambdós inclosos.   Els motius per demanar-la són: 1. Per motius personals: a) Per motius greus de salut. b) Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència. c) Per conciliar vida laboral i la familiar: fills, adopció/acolliment i embaràs. A més, la distància entre el domicili habitual del funcionari i el centre on aquest té la destinació ha de ser igual o superior a 30 km en el cas de l’illa de Mallorca, 25 km a l’illa de Menorca i 20 km a l’illa d’Eivissa d) Per motius personals excepcionals degudament acreditats.   2. Per participar en la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres en el curs 2017-2018. dels centres educatius en el curs 2016-2017, amb informe favorable del director del centre i un certificat del consell escolar en què s’aprova la proposta del Pla de millora.   3. Per raons de servei en els centres educatius. Amb informe favorable del director del centre i un certificat del consell escolar en què s’aprova la proposta del Pla de millora. a) Per ocupar places en centres d’educació infantil de 0 a 3 anys. b) Per ocupar places en aules UECCO. c) Per ocupar places d’altres especialitats per les quals estan habilitats en el mateix centre (centres d’educació infantil i primària). d) Per ocupar places de suport educatiu en els Equips d’Atenció Primerenca i CEE Son Ferriol. e) Per ocupar places que impliquin tasques de coordinació. f) Per ocupar places relacionades amb programes específics o altres projectes del centre. g) Per ocupar places de les especialitats d’FP bàsica o d’FP dual. h) Per ocupar places en centres d’especial dificultat (Es Pinaret, Es Fusteret, CATs, Equip d’Alteració al Comportament i Equip Dificultats Socials i Comunicació). i) Per ocupar places relacionades amb els nous estudis que s’implanten a un centre. j) Per ocupar places d’orientació educativa en els centres d’educació infantil i primària. k) Per ocupar places d’ensenyaments esportius de règim especial. l) Per ocupar places perfilades amb titulacions específiques: titulació en interpretació de la llengua de signes, titulació en riscos laborals o títol professional de la marina mercant (màquines, navegació).   4. Per formar part dels equips directius dels centres docents.   COM A CONSIDERACIONS GENERALS: - Les comissions de serveis es concedeixen per un curs escolar i una vegada adjudicada és irrenunciable. - Únicament es pot renunciar a la sol·licitud de comissió de serveis fins dia 30 de juny de 2017. - La suma de l’apartat 2 i 3 pot suposar fins a un màxim d’un 10 % de la quota assignada al seu centre. - L’ordre d’adjudicació serà: 4, 3, 2, 1 (1.a, 1b, 1c, 1d). Recordau que els mestres ja no podreu optar a la Formació Professional Bàsica, excepte aquells que hagueu estat l’any anterior, i podreu estar com a molt, fins a un màxim d’1 any. - Recordau que els qui demanau comissió de serveis a la nostra Comunitat Autònoma ho heu de fer amb usuari i contrasenya. Pels qui ho feu des d’una altra comunitat ho heu de fer anònimament i l’heu de demanar per l'apartat 1.d). - No hi ha impediment pels qui vénen de les altres illes, així, tots els funcionaris podreu triar l'apartat que s'ajusti a la vostra petició. - Per demanar comissió de serveis si optau per l’apartat 2, 3 i 4 no és necessari haver concursat. - Des d’ANPE hem demanat que estiguin disponibles el màxim possible de places pels funcionaris que vulguin una comissió de serveis.   Pels qui sou afiliats/des podeu demanar cita i vos ajudarem i assessorarem per tramitar-la. Posau-vos en contacte amb nosaltres al 971461290 o enviant un e-mail a info@anpe-balears.org
historico