CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017


23 Abr, 2017

CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017   Acord de la Comissió de Valoració pel qual es fan públiques les llistes provisionals dels participants admesos.