CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2017


28 Mar, 2017

TRÀMIT PER INSCRIURE’S A LES OPOSICIONS DOCENTS   El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 29 de març fins a dia 18 d’abril de 2017 ambdós inclosos. Les proves selectives comencen a partir de dia 23 de juny de 2017 (se demanarà als centres que els interins puguin partir un dia abans). Només vos podeu matricular d’una especialitat i una illa.   Vos informam que el sorteig de la lletra dels opositors serà el dia 7 d’abril. També vos deixam les causes d’exclusió de tribunals provisionals, a l’espera que es faci el sorteig de la lletra dia 5 d’abril.   Les causes d’exclusió de tribunals, previsiblement, seran: Professorat que actualment no presta serveis efectius a cap centre docent.Professorat que actualment es troba en situació de baixa maternal o tenen un fill menor de divuit mesos en data 23/06/2017Professorat que es troba de baixa per malaltia i a data de 15/05/2017 duu més de tres mesos de baixa continuada.Professorat que durant el curs 2016/2017 es troba en situació d’alliberament sindical.Professorat que durant el curs 2016/2017 es troba en situació administrativa de serveis especials o excedència especial.Professorat que durant el curs 2016/2017 es troba en comissió de serveis a l’estranger.Professorat que a 15 de maig es troba proposat per jubilació amb efectes de 1 de setembre.Professorat que durant el curs 2016/2017 es troba en situació administrativa d’excedència per guarda legal d’un fill menor de tres any, o una persona major. Professorat en situació d’abstenció (preparadors d’oposicions). Ocupar un càrrec directiu (director/a, cap d’estudi, secretari/ària) durant el curs 2016-2017, excepte que sigui necessari recórrer a les persones que ocupen aquests càrrecs per poder conformar els tribunals.Professorat que en el tercer trimestre té una reducció d’un terç o mitja jornada.     Si estau afiliats/des podeu demanar cita per que vos ajudem a fer la inscripció.Teniu un exemple de tràmit al facebook.  
historico
historico
historico
historico