PUBLICADES LES CONVOCATÒRIES PER COBRIR PLACES DE DIRECTORS I D´ASSESSORS DELS CENTRES DE PROFESSORAT DE LES ILLES BALEARS


24 Gen, 2017

PUBLICADES LES CONVOCATÒRIES PER COBRIR PLACES DE DIRECTORS I D'ASSESSORS DELS CENTRES DE PROFESSORAT DE LES ILLES BALEARS   En total, es convoquen 16 places d’assessors de formació, que corresponen als nous àmbits d’assessories, i 3 de directors. Les places es reparteixen de la manera següent: Assessors CEP de Palma Jaume Cañellas Mut Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la formació científica, tècnica i professional: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: dues places. CEP d’Inca Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça. CEP de Manacor Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça. CEP de Menorca Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça. CEP d’Eivissa Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça. Directors Les places de directors corresponen als CEP d’Inca, Eivissa i Formentera. Procediment de selecció El procediment de selecció constarà de dues fases: Primera fase: es valoraran els mèrits dels aspirants.Segona fase: els aspirants hauran de defensar el projecte presentat i realitzar una entrevista personal. Per a la baremació dels mèrits es valorarà especialment la formació, el perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit al qual s’opta o amb el lideratge i la funció directiva, en el cas de les places de directors.