PLANTILLES ORGÀNIQUES


19 Gen, 2017

PLANTILLES ORGÀNIQUES   1. COSSOS DE CATEDRÀTICS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, DE MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES.     2. COS DE MESTRES.     3. COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ