ANPE CONSIDERA INSUFICIENT LA PUJADA SALARIAL


22 Sep, 2017

ANPE CONSIDERA INSUFICIENT LA PUJADA SALARIAL
ANPE qualifica d'escassa la proposta de pujada salarial realitzada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions per als propers tres anys i exigeix la recuperació del salari perdut per part del professorat en els últims anys, alhora, que exigim la derogació dels RD 14 i 20 del 2012 per millorar la qualitat del sistema educatiu.

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública anuncia una pujada salarial per als funcionaris en el proper trienni fins a oferir una forqueta entre el 5,34% i un 7,95%. L'increment ofert per Hisenda contempla una pujada fixa de l'1,5% pel 2018, de l'1,75% pel 2019 i del 2% pel 2020, a la qual se sumaria una altra part variable lligada a l'evolució de l'economia espanyola.  Entre les retallades sofertes en els últims anys pels empleats públics i, dins d'ells, pel professorat de l'ensenyament públic, cal destacar la reducció del 25 % en el seu poder adquisitiu en els últims anys, com a conseqüència de la rebaixa del sou entre un 5% i 10% en el 2010, de les successives congelacions salarials sofertes fins a l'any passat i de la pèrdua de la paga del 2012 encara que la majoria de les CCAA ja l'han recuperat. Així, davant els anuncis de creixement de la nostra economia demanem des D’ANPE que s'iniciï la recuperació gradual doncs ja és hora de començar a reposar el salari perdut en els últims anys.  Per això, la proposta de recuperació salarial en tres anys realitzada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que podria suposar, com a màxim, una pujada salarial acumulada durant aquests anys del 7,95%, doncs contempla una part variable, és clarament insuficient per ANPE.  D'altra banda, si volem augmentar la qualitat en el sistema educatiu no podem mantenir en vigor els reials decrets 14 i 20 del 2012, que van ser aplicats en un escenari de retallades a causa de la crisi econòmica que afectava en aquest moment al nostre país. Algunes mesures implantades recollides en aquests decrets s'han anat alliberant i unes altres segueixen vigents impedint la reversió de les retallades aplicades, que afecten a programes de reforç, a la reducció de l'horari lectiu, a les ràtios i a altres drets perduts del professorat. Són passos imprescindibles per a la millora del nostre sistema educatiu a l'espera del tan desitjat Pacte Educatiu.
Des D’ANPE exigim al Govern un compromís ferm amb els empleats públics i concretament amb el professorat de l'ensenyament públic que derogui el RD 14 i 20 de 2012 i estableixi un pla plurianual que realment ens permeti recuperar el poder adquisitiu perdut des de l'any 2010, es reverteixi aquestes importants retallades, així com, la disminució de la despesa educativa que venim patint durant tots aquests anys.