CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017. Termini de 8 a 28 de novembre


08 Nov, 2016

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017 (COSSOS DOCENTS)   Obert el termini per presentar les sol·licituds i la documentació (de dia 8 de novembre de 2016 al 28 de novembre, ambdós inclosos).     CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017 (Cos inspectors)   Obert el termini per presentar les sol·licituds i la documentació (de dia 8 de novembre de 2016 al 28 de novembre, ambdós inclosos).   Alguns aspectes a tenir en compte: - Enguany és un concurs estatal, per tant, podem participar funcionaris de carrera de tot l’Estat. En aquest sentit s’ha de tenir el requisit lingüístic propi de les Illes Balears per assolir una plaça. Pensau que qui els funcionaris de carrera amb plaça a les Illes Balears que volgueu concursar a una altra Comunitat Autònoma heu de fer el tràmit telemàtic des de Balears, però heu de mirar la convocatòria de la Comunitat Autònoma a la qual volgueu anar. Els que teniu destinació provisional estau obligats a concursar. Si concursau a diferents cossos als quals vos adjudiquen places, després haureu de triar 1 plaça d’un sol cos. - Per aquells que encara teniu pendent habilitar-vos de qualque funció ho heu de fer abans que comenci el termini de presentació de sol·licituds. Si estau en excedència, serveis especials, reingressau, etc,.. vos heu de posar en contacte amb el Servei de Provisió. - Com a novetat ara es puntuarà la tutorització de les pràctiques del títol oficial de màster (0,1 punts). - Anau amb compte a marcar les places itinerants, especialment els ALs i PTs. - El 27 d’octubre se publicarà la resolució al BOIB. El 3 de novembre es publicaran els codis, places, etc, de la resta de comunitats. El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de dia 8 de novembre de 2016 al 28 de novembre, ambdós inclosos. - És un tràmit que haureu de fer amb el vostre usuari i contrasenya. En cas de no tenir o tenir-ho caducat, heu de contactar amb els serveis informàtics de Conselleria. - Com la darrera convocatòria, els mestres només podran concursar a places d'IES sempre que tenguin plaça a un IES. - Heu de revisar el vostre Portal del personal, en cas de no estar d'acord amb qualsevol apartat o voler aportat un mèrit o requisit nou, o haureu de fer juntament amb el tràmit passant pel registre. En el cas de les publicacions, sempre documentació original. - Vos recordam que per poder demanar comissió de serveis és requisit haver de concursar. També recordau que si concursau i renunciau a la provisional es considera com si no haguéssiu participat.  Respecte a la convocatòria del Concurs de Trasllats d’àmbit estatal del cos d’inspectors d’educació, en aquest cas heu de fer la participació amb documentació presencial.   Si estau afiliat/des a ANPE podreu demanar cita perquè vos ajudem a fer el tràmit telemàtic.