CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017


04 Nov, 2016

CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017   El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució.