CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA


15 Sep, 2016

CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA   Resolució de dia 12 de setembre de 2016, per la qual s'aprova la llista d'aspirants seleccionats per ocupar en comissió de serveis.