CURS D´ANGLÈS INTENSIU.Preparació a la prova APTIS. Grup II


17 Abr, 2015

##ANPE Illes Balears##Joana Adrover##20 hores homologades##Divendres de 17.30 h a 21.30 h##60 € pels afiliats/des, 80€ pels no afiliats/des##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges. ##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org
##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs