CURS D´ANGLÈS (NIVELL AVANÇAT)


24 Mar, 2015

##ANPE Illes Balears##Carme Blanes##60 hores homologades##Dimarts i dijous de 17.30 a 20.30h.##200€ Afiliats/des 220€ No afiliats/des ##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria  d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges.##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs