Anpe adverteix a educació que el professorat està esgotat


06 Des, 2020

ANPE ADVERTEIX A EDUCACIÓ QUE EL PROFESSORAT ESTÀ ESGOTAT 

A la mesa sectorial amb el Conseller Martí March, hem analitzat l’inici de curs escolar, on hem destacat que el professorat està esgotat després de fer jornades laborals interminables. 

A més, des d’ANPE hem fet saber a l’administració que hem fet dos repartiments de material sanitari, amb un total de100.000 mascaretes quirúrgiques, 40.000 FFP2, 27000 gels hidroalcohòlics, 20.000 pantalles facials i pòsters COVID pels col·legis i instituts de totes les illes. 

Després de la valoració d’aquest trimestre escolar, i d’analitzar l’opinió dels docents a les enquestes recollides i formularis realitzats, des del sindicat hem traslladat les següents valoracions al Conseller i a tots els directors generals:  

“Una gran part dels docents ha incrementat les hores lectives, altres fan docència d’especialitats que no li corresponen. La majoria dels Instituts han perdut professorat, els especialistes i els mestres de suport s’han reconvertit en tutors afectant al currículum d’algunes matèries i desatenent als alumnes amb més necessitats. La majoria de docents reclama la importància de disposar d’un infermer@ escolar a cada centre educatiu. Fan falta nous espais per baixar la ràtio d’alguns centres. A les escoles faltamaterial EPI, sobretot mascaretes FFP2 per docents vulnerables i mestres d’infantil.” 

La reivindicació principal d’ANPE ha estat posar de manifest la quantitat d’hores extres que fan els docents, adaptant les seves programacions als canvis d’escenari, tant del confinament passat com de l’escenari B d’enguany. Si haguéssim d’analitzar el marcatge horari que controla als docents, determinaria que se’ls ha d’abonar un “complement extra” per les tasques fetes, i no llevar el 2,9% que els hi correspon per llei, on som l’única comunitat autònoma que no paga aquesta retribució.  

Des d’ANPE advertim que el professorat està esgotat, i estam preocupats per si poden mantenir aquest ritme per després del nadal. Per tot això hem demanat una altra Mesa d’anàlisi i valoració pel proper trimestre, per tal de poder detectar les mancances, escoltar les demandes del nostre professorat i establir les millores necessàries per poder continuar amb un curs sanitàriament i educativament segur. 

uh